Gedragstherapie voor paarden

Paardengedragstherapie is een nieuwe beroepsrichting in de paardensector. Deze methode wordt ingezet bij paarden met ongewenst en gedrag welke door de eigenaar als problematisch wordt gezien.

Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden via media, forums om meer te weten te komen over paarden, hun gedrag, omgang, rijden, problemen etc. Maar wat is er nu eigenlijk juist? Wat en waar kan men informatie vinden? Kan men alles geloven wat men op het internet vindt, wat vrienden en/of kennissen vertellen?

Als je een bepaalde vraag/probleem hebt, en hier meer informatie over zou willen, kan ik helpen met het juiste antwoord te zoeken. Hierbij maak ik gebruik van de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek en gebruik van mijn brede kennis als therapeut.

Daarbij ben ik mede opgeleid door verschillende disciplines zoals: ethologen, dierenartsen, paardentandarts, osteopaten, voedingsdeskundigen, bewegingsdeskundigen en psychologen.Als paardengedragstherapeute help ik paardeneigenaren bij verschillende problemen met hun paard. Denk daarbij aan abnormaal gedrag zoals stalondeugden, of aan ongewenst gedrag zoals bijten, schoppen en vluchten. Gedragstherapie onderzoekt de oorzaak van dit gedrag, stelt een plan op om het samen met de eigenaar aan te pakken en kijkt via welke weg paard en eigenaar naar eventueel een specialist doorverwezen kan worden.

Op basis van wetenschappelijke onderbouwde gegevens wordt er naar de werkelijke oorzaak van ongewenst gedrag gezocht:

 • wat is de oorzaak waardoor het paard dat gedrag uitvoert
 • waarin en wanneer vindt dat gedrag plaats
 • wat is de reden dat het paard zulk gedrag vertoont

Tijdens het consult blijkt hoe het gedrag in stand blijft en wordt een advies op maat gemaakt. Een juiste diagnose is dan de basis voor het opstellen van een therapieplan, dat jij als eigenaar zelf kan uitvoeren of met hulp van de therapeut/specialist/trainer.

Dit plan kan gaan van een doorverwijzing naar een veterinaire expert (dierenarts, tandarts, osteopaat, …) indien een mogelijke medische oorzaak aan de basis van het gedrag ligt, tot het aan- of afleren van bepaalde gedragingen via een uitgebreid stappenplan.

Waarom gedragstherapie inzetten

Problematisch gedrag kan heel complex zijn.

Het kan zijn dat het paard pijn of ongemak blijft ervaren of gedragingen blijft vertonen wat later alsnog naar boven kan komen en het probleem onopgelost blijft. Dat is zowel voor de eigenaar als het paard heel vervelend. Omdat gedragingen vaak heel complex zijn is het van belang om specialisten samen te laten werken om tot een oplossing te komen.

Belangrijk is dat wij met behulp van gedragstherapie naar het geheel kijken:

Paard, omgeving en invloed van mensen en eventueel lopende behandelingen, die allemaal invloed hebben op de gedragingen en het welzijn van het paard.

Hier is het zeer belangrijk om (niet zichtbare) lichamelijke problemen uit te sluiten voordat men een paard laat trainen of verder gaat met andere adviezen.

Waar kijk ik als paardengedragstherapeute naar?

 • als therapeute analyseer en stel ik vast wat de prikkel(s) zijn voor probleemgedrag, welke motivaties een rol spelen en welke leerprincipes een rol spelen bij de ontwikkeling en het in stand houden van het gedrag.
 • een diagnose formuleren en op basis van die diagnose een juist behandelplan instellen, afgestemd op het individuele dier en de eigenaar.
 • ben ik op de hoogte van de basisprincipes van de algemene ethologie
 • lees ik wetenschappelijk onderzoek en vat ik de essentie van een onderzoek samen om eventueel te bediscussiëren.
 • ben ik op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan goed wetenschappelijk onderzoek.
 • ben ik in staat lichaamstaal en gedrag van het paard te scoren en te definiëren met gebruik van een ethogram en protocol

Het consult

Een vraag of aangeven van een probleem van uw paard is mogelijk via de mail of telefonisch.

Stuur een mail met de vermelding “Gedragstherapie” en beschrijf in de mail het gedrag van uw paard. Alvorens wij van start gaan neem ik contact met je op om het probleem eerst te bespreken.

Ik vind het belangrijk dat we op voorhand weten dat de aanpak en eventuele oplossingen zullen voldoen aan de verwachtingen van een consult.

Op de locatie van het paard

Wanneer je een afspraak voor een consult maakt, stuur ik een digitale vragenlijst toe zodat er voorafgaand aan het consult al informatie over het paard is en er eventueel voorzorgsmaatregelen genomen kan worden.

Het consult vindt plaats op de locatie waar het paard staat en duurt afhankelijk van de situatie 1,5 tot 2 uur. Aan het begin van het consult zal ik aanvullende vragen stellen om een gedetailleerd beeld van het (ontstaan van) het probleemgedrag te krijgen. Daarna ga ik het gedrag van het paard observeren. Met de informatie en de observatie kan er een therapie bepaalt gaan worden.

Tijdens het consult zal ik meestal ook direct een uitleg geven over het advies. Men kan dan zelf een begin maken met de geadviseerde training maken of alvast eventuele veiligheidsmaatregelen nemen. In overleg bepalen we of een vervolgconsult nodig is. Na het consult stuur ik je een verslag toe met de diagnose en adviesplan.

Videoconsult

Bij een videoconsult bekijk ik de toegestuurde beelden van het paard, aan de hand van de vooraf ingevulde vragenlijst die naar de eigenaar toegestuurd is. Naderhand krijgt de eigenaar een verslag met de diagnose en het adviesplan.

 • Het gesprek dat aan het begin van het consult gevoerd wordt, zal telefonisch plaatsvinden.
 • In plaats van dat ik naar het paard toe kom, filmt de eigenaar het gedrag van het paard.
  (Tijdens ons telefoongesprek zal ik aangeven welke gedragingen van belang zijn om te filmen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van de video goed is en details duidelijk zichtbaar zijn.)

  Binnen 10 dagen nadat ik de video ontvangen heb, ontvang je van mij het verslag met het advies.

Telefonisch consult

Mogelijkheid hangt af van gedragsvraag/probleem. Complexe problemen vereisen een uitgebreider consult.

Managementconsult

Op aanvraag. Dit is afhankelijk van de situatie en de omvang van het advies. Wil je enkele tips voor verrijking of uitgebreider advies? Soms kan het advies per telefoon of mail worden gegeven en soms zal het noodzakelijk zijn dat ik zelf de situatie kan bekijken.

Met management wordt bedoeld alle zaken die te maken hebben met de manier waarop het paard gehouden wordt, zoals:

 • Huisvesting
 • Wijze van voeren (soort en hoeveelheid)
 • Bewegingsvrijheid
 • De mogelijkheid tot sociaal contact met soortgenotenVoor informatie over de mogelijkheden kun je contact met mij opnemen via de mail of telefonisch.